Chuồng gà

Địa điểm: Ecopark, Hưng Yên
Năm: 2017
Ảnh: Triệu Chiến