Tiệm Bánh Mì

Hàng Thùng | Hoàn Kiếm | Hà Nội | 2018
Ảnh: Triệu Chiến