The Toilet

Hoàng Quốc Việt | Cầu Giấy | Hà Nội | 2017
Ảnh: Triệu Chiến