TT House

Văn Khê | Hà Đông | Hà Nội | 2015
Ảnh: Lê Đức