Cúc Cu House

Ngọc Thụy | Long Biên | Hà Nội | 2017
Ảnh: Triệu Chiến