Lồng Phương Đông

Minh Khai | Hai Bà Trưng | Hà Nội | 2015
Ảnh: Triệu Chiến
Phim: Handhome