Chuồng Gà

Ecopark | Văn Giang | Hưng Yên | 2017
Ảnh: Triệu Chiến